هدیه ویژه

هدیه ویژه

به منظور ارج نهادن به اعتماد مراجعین عزیز طرح (هدیه ویژه سلامت)به شرح زیر از تاریخ 94/7/1 اجرا  می گردد.

1-در صورت استفاده از خدمات کلینیک 10% از مبلغ دریافتی در کارت شما به عنوان هدیه ثبت می گردد که معادل آن میتوانید ، خدمات جدید دریافت نمایید.

10% free10% تخفیف

2-هدیه ویژه سلامت قابل استفاده جهت خود شما یا دوستان و اقوام معرفی شده، توسط شما می باشد.

 

pass

 

3-هدیه ویژه تولد: ثبت 5% مبلغ دریافتی خدمات در روز تولد + 10% هدیه ویژه سلامت که جمعا معادل 15% خدمات دریافتی می باشد در کارت  شما، جهت دریافت خدمات جدید مورد نیاز .

 

cake

4-حذف موهای زائد با لیزر در حال حاضر برای کلیه مراجعین با 40% تخفیف ارائه می گردد.

40%  تخفیف

توجه : بدلیل اینکه در حال حاضر لیزر مو های زائد با 40 درصد تخفیف ارائه میگردد موارد 1 تا 3  شامل حذف موهای زائد نمیشود و به جای آن افرادی که تحت درمان حذف موهای زاید با لیزر قرار دارند در طول  دوره درمانی لیزر خود می توانند از 10% تخفیف در سایر خدمات کلینیک به محض مراجعه استفاده کنند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

تلفن: 36361391-071

همراه: 09174153031